Θερινά προγράμματα  Premium

 

Τρίτη 25 Ιουνίου ξεκινήσαμε το θερινό πρόγραμμα  δραστηριοτήτων και μαθημάτων,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε 2 χρονικές περιόδους (κύκλους δραστηριοτήτων).

 

 

α) Α’ κύκλος θερινών από Τρίτη25 Ιουνίου έως Πέμπτη 25 Ιουλίου (5 εβδομάδες)

 

β) Β’ κύκλος θερινών από Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (3 εβδομάδες)

 

 

 

 

PREMIUM ENGLISH εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

    1 ώρα κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη

         +  1 ώρα Μελέτη την Παρασκευή

         +  extra ώρα Language Activities

         +  extra ώρα Γερμανικά (Α+Β κύκλος) ή Γαλλικά ή Ισπανικά (1η εβδομάδα Α κύκλου & Β κύκλος)

    

 

 

PREMIUM DEUTSCH εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

    1 ώρα κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη

         +  1 ώρα Μελέτη την Παρασκευή

         +  extra ώρα Language Activities

         +  extra ώρα Γαλλικά  ή  Ισπανικά (1η εβδομάδα Α κύκλου & Β κύκλος) 

 

    

Με στόχο την κάλυψη μαθησιακών αδυναμιών, την ενίσχυση και την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την επόμενη τάξη, συστήνουμε την παρακολούθηση του ειδικά διαμορφωμένου - εβδομαδιαίου και ευέλικτου προγράμματος θερινών μαθημάτων.

 

 

  • ΥΛΗ καθώς οι περισσότερες δυσκολίες εντοπίζονται στον γραπτό λόγο και στην προφορική εξάσκηση,  η ύλη των επαναληπτικών μαθημάτων θα επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτά. Έχουμε ετοιμάσει γλωσσικές δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την σωστή γραπτή και προφορική έκφραση στην ξένη γλώσσα.

 

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η διάρκεια του μαθήματος είναι 1 διδακτική ώρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Καθημερινά εναλλάσσονται προφορικός και γραπτός λόγος σε διαφορετικές γνωστικές ενότητες.

 

  • ΜΕΛΕΤΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ κάθε Παρασκευή τα παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μελέτης, να προετοιμάζουν δηλαδή τις εργασίες τους με την βοήθεια και την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

 

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σε κάθε ωριαίο μάθημα επικεντρωνόμαστε σε διαφορετική γνωστική ενότητα, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την σωστή γραπτή και προφορική έκφραση, κάνοντας συχνή επανάληψη στα βασικά γραμματικά φαινόμενα και στο βασικό λεξιλόγιο ανά επίπεδο. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει με ποια συχνότητα θα παρακολουθεί τα μαθήματα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

 

  • ΚΟΣΤΟΣ 40€ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΆΔΑ